Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Beleidsadviseur onderwijs

Werkgever:Stichting LVO
Plaats:Sittard

Wij zoeken

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft 25 scholen, waar ruim 2900 medewerkers onderwijs verzorgen voor ruim 23.500 leerlingen. De scholen van LVO zijn verspreid over heel Limburg en het onderwijsaanbod varieert van PRO t/m gymnasium. Het bevoegd gezag van LVO bestaat uit een tweehoofdig college van bestuur. De scholen werken intensief samen en de teams worden aangestuurd door rectoren.
De scholen en het CvB worden bij de uitvoering van verschillende taken ondersteund door de ondersteunende diensten, die bestaan uit de volgende afdelingen: mensen en organisatie, financiën, juridische zaken, vastgoed, facilitaire zaken, inkoop, ict, onderwijs en communicatie. Aan het hoofd van de ondersteunende diensten staat een directeur. De verschillende afdelingen zijn samen gehuisvest in een eigen kantoor in Sittard.

De opdracht

Als beleidsadviseur onderwijs ben je verantwoordelijk voor: het ontwikkelen en evalueren van het overkoepelende organisatiebeleid op het gebied van onderwijs. Je bent je er bewust van dat alles wat je doet in het belang is van de leerling.
De beleidsadviseur onderwijs vervult verschillende rollen:
 • Analyticus
 • Ondersteuner
 • Beleidsadviseur.

Je brengt advies uit richting college van bestuur en schoolleiding op een groot en divers terrein van onderwerpen, variërend van operationeel tot strategisch en alles daar tussenin. Denk aan didactische en/of pedagogische vraagstukken, organisatie-inrichting en wet- en regelgeving. Daarbij doe je recht aan verschillen op de diverse scholen en in de verschillende regio’s.
Je bent een sparringpartner en biedt ondersteuning op maat voor de scholen.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • het afstemmen van het onderwijsaanbod in samenhang met de koers van de stichting en de ontwikkeling van de scholen
 • het opstellen van schoolplannen en de check of een plan voldoet aan gestelde kaders van de inspectie en het waarderend perspectief van LVO voldoende terugkomt
 • het voorbereiden van een inspectiebezoek met een team en het begeleiden van een schoolleiding en de contactinspecteur.

Je zorgt dat onderwijskwaliteit in relatie tot Horizon2025 z’n beslag krijgt in schoolplannen en jaarplannen. Je bewaakt de relatie met het inspectiekader. Je bent in staat om beschikbare data te ontsluiten, te benutten (zonder te gaan normeren) en te delen.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Analyses van audit- en onderwijsresultaten
 • In kaart brengen van in- en externe benchmarks
 • Vertaalslag van betekenis cijfers voor het onderwijs (en andersom).

Je blijft bezig met ontwikkeling: kwaliteitsontwikkeling is immers nooit af.
Je bent naar buiten gericht en bent op de hoogte van landelijke onderwijsontwikkelingen en vraagstukken. Je weet daarbij de vertaalslag te maken naar advies en kennisdeling voor de stichting en de scholen. Je organiseert bijeenkomsten waarbij kennisdeling centraal staat.
Je begeleidt commissies, expertgroepen (bijvoorbeeld examinering) en netwerken. Je stelt voortgangsnotities op ten behoeve van het college van bestuur en de commissie onderwijs van de raad van toezicht. Je onderhoudt, namens het college van bestuur, de contacten met de inspectie van het onderwijs.
Wat de afdeling onderwijs betreft: je helpt om de afdeling toekomstbestendig te maken en professioneel een bijdrage te leveren aan het adviseren van scholen en het ondersteunen van scholen, rectoren en het college van bestuur.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding op academisch niveau.
 • Kennis van onderwijsprocessen in een schoolorganisatie.
 • Kennis van wet- & regelgeving in het VO.
 • Ervaring met het werken aan een kwaliteitscyclus.
 • Kennis van het waarderingskader van onderwijsinspectie.
 • Ervaring met het voorbereiden van onderzoeken door de onderwijsinspectie.
 • Ervaring met interpreteren van data.

Persoonlijkheidsprofiel
 • Onderwijshart: je beleeft plezier aan het helpen van scholen met het bieden van het best denkbare onderwijs voor leerlingen. Je hebt overzicht op het hele onderwijsveld en inzicht in wat onderwijsontwikkeling nodig heeft op korte, maar vanuit visie ook op lange termijn.
 • Samenwerken: je maakt verbinding tussen mensen en belangen. Je bent bereid om je te verdiepen in de context van de ander en neemt die werkelijkheid als vertrekpunt. Je zoekt van nature pro-actief de samenwerking.
 • Communiceren: je stemt ideeën af met verschillende gremia en zet die helder op papier. Je bent duidelijk, kunt wisselen in stijlen en houdt vanzelfsprekend rekening met jouw publiek. Je zorgt dat onderwerpen op de agenda komen en presenteert ideeën met enthousiasme.
 • Adviesvaardigheden: je kunt makkelijk & snel schakelen tussen operationele en strategische vraagstukken. Je levert maatwerk en wordt blij van complexiteit. Je bent geduldig en hebt een goede antenne voor wat er speelt in een organisatie. Je durft weerwoord te geven en bent een gesprekspartner

van kaliber.
 • Professioneel perspectief: je hebt geen strakke kaders nodig om jouw werk te doen. Je houdt jezelf prima staande in een setting van eigenwijze professionals. Je bent energiek, flexibel en stressbestendig en hebt de wens om jezelf verder te ontwikkelen.

Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://beteor.nl/vacatures/beleidsadviseur-onderwijs-sittard/

Wij bieden

Een aantrekkelijk primair en secudair arbeidsvoorwaardenpakket:
 • een goed salaris, 8% vakantiegeld én een 13de maand
 • 12 weken vakantieverlof per jaar
 • een keuzebudget, naar eigen inzicht in te zetten, voor extra verlof, kinderopvang of een extra uitkering
 • de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets, tablet of fitnessabonnement te kopen
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen met je professionaliseringsbudget

Een werkplek op één van onze mooie scholen, wat wil je nog meer?

Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Ondersteunende diensten

Elke schooldag verzorgen ca 2.900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen onderwijs op een van de 25 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg, plus een school in Brabant. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.

Medewerkers van de ondersteunende diensten hebben expertise op verschillende vakgebieden. Ons team van ruim 100 collega's faciliteert de scholen en het college van bestuur op deze vakgebieden. Als medewerker van de ondersteunende diensten blijf je voortdurend leren en ontwikkelen; je denkt mee met de scholen en maakt het mogelijk dat docenten en leerlingen maximaal bezig zijn met het best denkbare onderwijs. Hoe we dat doen? Door advies en service te bieden passend bij onze scholen. We werken interdisciplinair samen, zijn professioneel en ontwikkelingsgericht.

Meer informatie over Ondersteunende diensten

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de positie en de procedure kun je contact opnemen met Miriam Valk - Koenders van Beteor. Wil je direct reageren dan zien we jouw CV met een korte motivatie graag voor maandag 26 februari tegemoet. Klik daarvoor niet op de button "solliciteren", maar ga hiervoor naar onderstaande link.

https://beteor.nl/vacatures/beleidsadviseur-onderwijs-sittard/