Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Assistent projectleider omgevingsvisie

Werkgever:Gemeente Sittard-Geleen
Plaats:Sittard

Assistent projectleider omgevingsvisie (0,8 fte) in Sittard

Ben jij de assistent projectleider die aan de slag wil met de omgevingsvisie ? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

De functie

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet bundelt de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De wet vormt de basis voor een integrale benadering en voor een evenwichtige afweging tussen het beschermen en het benutten van die leefomgeving.

Wij hebben een implementatieplan gemaakt dat gericht is op het realiseren van de bedoeling van de wet: meer samenhang en flexibiliteit in beleid (omgevingsvisie en -plan), transparante, eenvoudige, efficiënte afwikkeling van procedures en meer ruimte om in te spelen op initiatieven vanuit de samenleving. Momenteel zijn wij enthousiast bezig om deze nieuwe wet te implementeren met een breed samengesteld programmateam.

Een centraal instrument binnen de Omgevingswet is de omgevingsvisie: zij geeft beleidsmatig sturing aan het omgevingsplan, eventuele omgevingsprogramma’s en de wijze waarop vergunningverlening en handhaving worden ingezet. De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2016 een eerste omgevingsvisie vastgesteld. Om een aantal redenen vergt die visie een grondige actualisatie:

 • Het Rijk en de Provincie stellen binnenkort Nationale en een Provinciale Omgevingsvisies (NOVI en POVI) vast, waarop onze gemeentelijke omgevingsvisie aanhaakt.
 • Zelf stellen wij als gemeente momenteel een brede Toekomstvisie 2030 op, die richtinggevend wordt, ook voor het omgevingsbeleid.
 • We zijn intussen vijf jaar verder sinds de ontwikkeling van de vorige visie en dat vraagt op zichzelf om actualisatie.

De projectleider voor de omgevingsvisie richt zich vooral sterk op de inhoudelijke visie en samenhang met andere beleidsprocessen. Naast en met haar is er de nodige procesmatige sturing nodig op dit complexe traject.

Dit wordt opgedragen aan een assistent projectleider. Hij/zij zorgt voor de verbinding met de toeleverende disciplines, de formulering en begeleiding van externe opdrachten en het organiseren van communicatie- en participatietrajecten bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Ook levert hij/zij een bijdrage bij de eindredactie en de lay out van het definitieve stuk.

Wij streven ernaar dat de omgevingsvisie medio 2021 in eerste concept gereed is en dat de vaststellingsprocedure eind 2021 is afgerond. Het betreft dus een tijdelijke functie voor anderhalf jaar.

Wat doe je ?

 • Zorgt voor de samenwerking van interne en externe toeleverende disciplines bij de totstandkoming van de omgevingsvisie:
 • ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van wonen en woonomgeving
 • duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie
 • economische ontwikkeling
 • gezondheid, leefbaarheid en sociale duurzaamheid
 • Het omvat de kwalitatieve en tijdige aanlevering van bouwstenen die nodig zijn om tot een integrale visie te komen. Waar nuttig en nodig organiseert hij/zij daartoe werkconferenties.
 • Onderkent de behoefte/noodzaak tot inschakeling van externe expertise op specifieke onderdelen (o.a. de wettelijk verplichte MER). Bereidt de externe opdrachten voor. Is aanspreekpunt voor en waar nodig begeleider van de externe adviseurs.
 • Organiseert bijeenkomsten met stakeholders, belanghebbenden en belangstellenden bij de omgevingsvisie en faciliteert dit proces. Zorgt voor het invulling geven aan het wettelijke participatievereiste.
 • Zorgt, samen met de collega’s van Team Bestuur en Communicatie voor de interne en externe communicatie rond de totstandkoming en vaststelling van de omgevingsvisie.
 • Levert een actieve bijdrage aan de eindredactie van de visie en heeft daarbij oog voor inzet van eigentijdse presentatie-middelen.

Wat vragen we

 • Academisch Werk- en denkniveau
 • Affiniteit met en ervaring in processturing bij complexe, multi-disciplinaire beleidstrajecten bvk rond de fysieke leefomgeving
 • Coöperatieve instelling en communicatievaardigheden, gericht op het leveren van inzet door collega’s en externe adviseurs
 • Affiniteit met communicatie- en participatievraagstukken
 • Formuleert in correcte en begrijpelijke taal

Jij

 • Bent omgevingsbewust
 • Neemt verantwoordelijkheid
 • Hebt een ‘Procesoog’
 • Bent resultaatgericht
 • Bent een verbinder
 • Hebt inlevingsvermogen
 • Kunt samenwerken

Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als assistent projectleider maximaal € 5.169,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Deze vacature betreft een parttime functie van 32 uur per week.

De organisatie

De directie geeft richting aan de koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie met de blik naar buiten. Op weg naar een organisatie die inspeelt op (toekomstige) ontwikkelingen. Ruimte gevend aan ondernemerschap van de medewerkers en initiatieven van inwoners en partners waarderend. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Zelfs als het even tegenzit. Met als doel om meer maatschappelijke resultaten te bereiken voor en met inwoners, ondernemers en partners in de gemeente.

Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

De gemeentelijke organisatie bestaat op dit moment nog uit drie lagen: 2 directeuren, 4 clusterhoofden, hoofd Concerncontrol en 25 teammanagers. Op dit moment kantelt de organisatie stap voor stap naar een directiemodel waarin de laag clusterhoofden zal verdwijnen.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 900 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 6 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Participatiebedrijf, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern (Bedrijfsvoering).

In deze functie werk je bij het cluster Beleid in het team Ruimtelijke ontwikkeling.

Team Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen het cluster Beleid is de strategische en (door)ontwikkel capaciteit van de organisatie gebundeld. Het cluster Beleid levert betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgt dat aan de voorkant gestuurd kan worden, zorgt dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft (strategische frontoffice) en zorgt voor heldere opdrachten (opdrachtgeverschap).

Het team Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de beleidsvelden strategische beleidsontwikkeling ruimte, wonen, milieu, ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, landschapsontwikkeling, archeologie en monumenten) en mobiliteit.

DE STAD

Sittard-Geleen ligt uniek, in het smalste deel van Nederland, tussen België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft zij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

Herkenbaar is de gemeente door de prachtige Maasvallei en de vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de topsector Chemie, komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Er is een ruim onderwijsaanbod: van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen. Veelal in nauwe wisselwerking met het bedrijfsleven. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus. Sittard-Geleen vormt een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de nabijheid van een vliegveld.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 23 september 2020 via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 28 september 2020.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Leonne Delahaije, teammanager Ruimtelijke ontwikkeling,Leonne.Delahaije@sittard-geleen.nl, tel. +31 6 39189603

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer +31 6 50203319 , emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.